lol外围网站

 

强力霉素
lol外围类别:   强力霉素
发布时间:   2012/3/26 9:14:03
点击次数:   1820 次

      强力霉素为淡黄色或黄色结晶性粉末,无臭,味苦,易溶于水。强力霉素的盐酸半醇合与半水合物为盐酸强力霉素。内服易吸收,药效维持时间较长. 强力霉素 适应症:主要用于畜禽的大肠杆菌病、沙门氏菌病、霉形体病和鹦鹉热等,对家禽的细菌与霉形体混合感染,亦有较好疗效。海、淡水鱼的溃疡病、柱状粒粘球菌病、由嗜盐菌引起的化脓症、弧菌病、烂尾病及其它细菌性疾病。

 

* 选择lol外围:
* 订购数量:  公斤
* 姓        名:
* 电        话:
* 邮        件:
* 地        址:
*  邮       编:
* 内       容:
    
2010版权所有:lol外围网站有限公司          技术支持:英铭