lol外围网站

 

北里霉素95%
lol外围类别:   北里霉素95%
发布时间:   2012/3/26 8:55:46
点击次数:   1906 次
   北里霉素是由链霉菌产生的大环内酯类抗生素。为白色或淡黄色粉末,本品在水,甲醇,乙醇中极易溶解,在丙酮或三氯甲烷中几乎不溶,在室温中稳定。用于治疗革兰氏阳性菌、支原体和勾端螺旋体所致的感染,并可促进猪、鸡等畜禽生长。
* 选择lol外围:
* 订购数量:  公斤
* 姓        名:
* 电        话:
* 邮        件:
* 地        址:
*  邮       编:
* 内       容:
    
2010版权所有:lol外围网站有限公司          技术支持:英铭