lol外围网站

 

硫酸抗敌素(袋装)
lol外围类别:   硫酸抗敌素
发布时间:   2014/7/17 10:26:29
点击次数:   1407 次
硫酸抗敌素是碱性多肽类抗生素,主要用于防治敏感菌的感染和促进畜禽生长。硫酸抗敌素可以与细胞膜脂蛋白游离磷酸盐结合,使得细胞膜表面张力减小、通透性增加,导致胞浆外流,细胞死亡。硫酸粘菌素对革兰氏阴性菌(尤其大肠杆菌、沙门氏菌、绿脓杆菌、变形杆菌和嗜血杆菌等)有强抑制作用,对革兰氏阳性菌(除金黄葡萄球菌和溶血性链球菌外)和真菌无作用。硫酸粘菌素口服难以吸收,毒性较低,不易造成药物残留,不易产生耐药性。
* 选择lol外围:
* 订购数量:  公斤
* 姓        名:
* 电        话:
* 邮        件:
* 地        址:
*  邮       编:
* 内       容:
    
2010版权所有:lol外围网站有限公司          技术支持:英铭